Vår bakgrund

Vår bakgrund

Globala Pedagoger är en välgörenhetsorganisation som grundades av Roland Ki 2012 för att erbjuda stöd inom områdena utbildning, hälsa och egen försörjning till utsatta människor – särskilt barn och familjer. Avsikten är att stärka deras förmåga att själva kunna övervinna svårigheter som fattigdom och utanförskap långsiktigt. Roland har sedan 1995 arbetat med liknande frågor inom såväl privat som offentlig sektor och har under sin tid i arbetslivet sett brister i arbetet som idag sker kring de kärnfrågor som han alltid brunnit för. I syfte att nyttja sin erfarenhet för att faktiskt göra skillnad startades Globala Pedagoger för att driva dessa frågor på ett framgångsrikt sätt med utgångspunkt i den österländska filosofin: ”Ge en hungrig människa fisk och du ger personen mat för en dag. Lär en hungrig människa hur man fiskar och du ger personen mat för all framtid.” Detta är en filosofi för långsiktig hållbar utveckling som innebär att de utsatta barn och familjer som tar del av Globala Pedagogers verksamhet inte bara ska få hjälp för stunden, utan också verktygen de behöver för att själva kunna ta sig ur sina svårigheter långsiktigt.

Tankarna kring Globala Pedagoger föddes ur Rolands frustration över att tillsatta personer, inom både den offentliga och privata sektorn, inte bara bestämde vad som skulle göras, utan också hur detta arbete skulle utföras trots att de saknade kompetens för uppdraget – det vill säga förmågan att förstå utsatta människors livsvillkor och vad som behövdes för att hjälpa målgruppen att själva kunna påverka sina liv i en positiv riktning. Resultatet blev ej ändamålsriktiga insatser, vilket ledde till att skapa mer lidande för den enskilda individen och ökade kostnader för samhället i stort. Roland konstaterade att många av de problem vi arbetar med är så komplexa att det inte bara krävs utbildning utan även personliga erfarenheter och samverkan mellan olika typer av aktörer för att kunna hitta lämpliga lösningar på dem. Därför lägger vi stort fokus på mångfald i Globala Pedagogers ledning och styrelse. Med både yrkesteknisk kompetens och egna erfarenheter av de problem vi arbetar med utgår vi från vår kompetensprincip för att göra skillnad – på riktigt: ”Det är svårt att bli insatt om man själv inte har blivit utsatt” och att “ingen har bättre idéer om hur man kan lösa ett problem än de som har direkt påverkats av det problemet”.

Tillsammans med privatpersoner samt företag och organisationer bildar Globala Pedagoger ett nätverk av Goda krafter och Värdeskapare som skapar förutsättningar för alla barns självklara rätt till utbildning, hälsa och en trygg framtid.

Roland med sonen Gabriel

Läs mer om roland här

Globala Pedagoger är en välgörenhetsorganisation som grundades av Roland Ki 2012 för att erbjuda stöd inom områdena utbildning, hälsa och egen försörjning till utsatta människor – särskilt barn och familjer. Avsikten är att stärka deras förmåga att själva kunna övervinna svårigheter som fattigdom och utanförskap långsiktigt. Roland har sedan 1995 arbetat med liknande frågor inom såväl privat som offentlig sektor och har under sin tid i arbetslivet sett brister i arbetet som idag sker kring de kärnfrågor som han alltid brunnit för. I syfte att nyttja sin erfarenhet för att faktiskt göra skillnad startades Globala Pedagoger för att driva dessa frågor på ett framgångsrikt sätt med utgångspunkt i den österländska filosofin: ”Ge en hungrig människa fisk och du ger personen mat för en dag. Lär en hungrig människa hur man fiskar och du ger personen mat för all framtid.” Detta är en filosofi för långsiktig hållbar utveckling som innebär att de utsatta barn och familjer som tar del av Globala Pedagogers verksamhet inte bara ska få hjälp för stunden, utan också verktygen de behöver för att själva kunna ta sig ur sina svårigheter långsiktigt.

Roland med sonen Gabriel

Läs mer om Roland här

Tankarna kring Globala Pedagoger föddes ur Rolands frustration över att tillsatta personer, inom både den offentliga och privata sektorn, inte bara bestämde vad som skulle göras, utan också hur detta arbete skulle utföras trots att de saknade kompetens för uppdraget – det vill säga förmågan att förstå utsatta människors livsvillkor och vad som behövdes för att hjälpa målgruppen att själva kunna påverka sina liv i en positiv riktning. Resultatet blev ej ändamålsriktiga insatser, vilket ledde till att skapa mer lidande för den enskilda individen och ökade kostnader för samhället i stort. Roland konstaterade att många av de problem vi arbetar med är så komplexa att det inte bara krävs utbildning utan även personliga erfarenheter och samverkan mellan olika typer av aktörer för att kunna hitta lämpliga lösningar på dem. Därför lägger vi stort fokus på mångfald i Globala Pedagogers ledning och styrelse. Med både yrkesteknisk kompetens och egna erfarenheter av de problem vi arbetar med utgår vi från vår kompetensprincip för att göra skillnad – på riktigt: ”Det är svårt att bli insatt om man själv inte har blivit utsatt” och att “ingen har bättre idéer om hur man kan lösa ett problem än de som har direkt påverkats av det problemet”.

Tillsammans med privatpersoner samt företag och organisationer bildar Globala Pedagoger ett nätverk av Goda krafter och Värdeskapare som skapar förutsättningar för alla barns självklara rätt till utbildning, hälsa och en trygg framtid.

Redo att bidra till utvecklingen av samhället?

Vi hoppas det! Välkommen att bli en del av Globala Pedagogers arbete för ett starkare samhälle. Ta reda på hur du kan hjälpa till och gå med i teamet.

Se olika sätt att bidra
Gå med i teamet

Redo att bidra till utvecklingen av samhället?

Vi hoppas det! Välkommen att bli en del av Globala Pedagogers arbete för ett starkare samhälle. Ta reda på hur du kan hjälpa till och gå med i teamet.

Se olika sätt att bidra
Gå med i teamet

Klicka här för att läsa mer om oss och det som gör vår organisation annorlunda.