Redovisning och effektmålsdriven styrning

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra öppenheten i vårt arbete så att våra givare enklare kan se hur deras pengar används samt det värde deras gåvor och engagemang skapar. Detta gör vi bland annat genom att visa hur vårt förändringsarbete går till samt genom att redovisa resultatet av arbetet i form av utvecklingsrapporter innehållande exempelvis effektredovisningar, bilder, video och GPS-koordinater.

Vår effektsmålsdriva styrning fokuserar på resultat istället för antalet aktiviteter, eftersom aktivitet inte alltid innebär produktivitet. Det handlar alltså inte om hur många procent av ett visst belopp som går till ett visst ändamål utan om det resultat som skapas av de pengar som går till ändamålet.

Centralt för vår effektmålsdrivna styrning är att lägga fokus på de positiva effekter som vårt arbete ska uppnå för vår målgrupp – kortsiktigt och långsiktigt. För våra givare innebär det bättre förvaltning och avkastning av deras gåvor genom att fler utsatta människor kan få hjälp till självhjälp. För oss som organisation innebär det att vi har möjlighet att skapa fler effektiva lösningar, där bestående positiva förändringar för både individ och samhälle står i centrum.

Så här maximerar vi effekten av din gåva så att den kan göra nytta för fler utsatta barn och familjer

I genomsnitt för varje 100-lapp krona som Globala Pedagoger får, så går 80 kronor direkt till våra utvecklingsprogram för att ge utsatta barn och familjer verktygen de behöver för att själva kunna ta sig ur sina svårigheter långsiktigt – inte bara för stunden. Vidare så investerar vi 12 kronor på att samla in ytterligare medel för att kunna hjälpa fler människor i behov, och 8 kronor läggs på administration för att kvalitetssäkra vårt arbete genom exempelvis bättre ledning, uppföljning och revision. Utan administration kan de pengar du donerar inte förvaltas på rätt sätt – administrationsarbetet ser exempelvis till att de pengar du donerar inte bara kommer fram och används till rätt ändamål, utan också bidrar till att faktiskt skapa bättre levnadsvillkor för de barn och familjer som lever i utsatthet.

Ditt stöd kommer att också göra skillnad!

SE OLIKA SÄTT ATT BIDRA