Styrelse och ledning

Globala Pedagoger arbetar medvetet för ökad mångfald i organisationens ledarskapsteam av den enkla anledningen att många av de problem en välgörenhetsorganisation arbetar med är så komplexa att det krävs multikompetenta team och samverkan mellan olika typer av aktörer för att kunna hitta lämpliga lösningar på dem.

Utgångspunkten för vårt mångfaldsfokus bygger på vår kompetensprincip: ”Det är svårt att bli insatt om man själv inte har blivit utsatt, och att ingen har bättre idéer om hur man kan lösa ett problem än de som har direkt påverkats av det problemet”.

Styrelse och ledning

Globala Pedagoger arbetar medvetet för ökad mångfald i organisationens ledarskapsteam av den enkla anledningen att många av de problem en välgörenhetsorganisation arbetar med är så komplexa att det krävs multikompetenta team och samverkan mellan olika typer av aktörer för att kunna hitta lämpliga lösningar på dem.

Utgångspunkten för vårt mångfaldsfokus bygger på vår kompetensprincip: ”Det är svårt att bli insatt om man själv inte har blivit utsatt, och att ingen har bättre idéer om hur man kan lösa ett problem än de som har direkt påverkats av det problemet”.

Globala Pedagogers ledarskapsteam består av följande personer:

ROLAND KI – SOCIALPEDAGOG

GENERALSEKRETERARE

Roland är generalsekreterare och initiativtagare till organisationen Globala Pedagoger. Roland föddes 1975 i Elfenbenskusten men har sina rötter i Burkina Faso. Han kom till Sverige som tolvåring och har därmed kunskap om hur skolsystemen i Elfenbenskusten/Burkina Faso respektive Sverige fungerar. Roland är utbildad socialpedagog och har arbetat med människor i utanförskap sedan 1995. Han har senast arbetat som verksamhetsledare inom Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, där han var ansvarig för en av stadsdelsförvaltningens största satsningar för ökad delaktighet och inkludering av ungdomar och unga vuxna som befann sig i utanförskap. Roland är även certifierad coach i personlig utveckling på jungiansk grund.

CERES KI – SOCIONOM OCH TRÄDGÅRDSMÄSTARE

ORDFÖRANDE

Ceres Ki är född 1980 och uppvuxen på Södermalm i Stockholm med en ensamstående finländsk mamma. Hennes pappa kommer från Guyana (Karibien). Som 21-åring flyttade Ceres till Tensta där hon sedan bodde i 15 år. Ceres är utbildad socionom och trädgårdsmästare och har större delen av sin yrkeskarriär arbetat med utsatta människor, framför allt ungdomar och unga vuxna, i Rinkeby-Kista stadsdelsområde. Hon har där bland annat jobbat med kvinnofridsfrågor och som projektledare för olika arbetsmarknadsprojekt för ungdomar/unga vuxna i området. De senaste åren har Ceres arbetat med ensamkommande flyktingbarn i Solna.

Roland och Ceres har tillsammans två barn, varav den ena har särskilda behov, vilket gör att de har egna erfarenheter av den hjälp som sådana barn är i behov av.


INGEBORG BERG FRÖLICH – SOCIONOM

SEKRETERARE

Ingeborg är född 1988 och har sina rötter i Sverige. Hon är uppväxt i Stockholm. Ingeborg är utbildad socionom och arbetar med barns och kvinnors rättigheter sedan 2010. Hon har en bakgrund inom scouterna med många års erfarenhet av att bygga och leda barn och ungdomsgrupper i olika sammanhang. Hon har tidigare arbetat med gatubarn i Kamerun och har under flera år varit aktiv i socionomer utan gränser där hon bland annat varit kanslisekreterare. Ingeborg har bott i Frankrike där hon studerade franska samt på Irland där hon praktiserade på en institution för personer med grava intellektuella funktionsnedsättningar. Ingeborg är aktiv inom Yennenga Progress kompetensnätverk och genom dem arbetar hon sedan 2016 periodvis i Burkina Faso med fokus framförallt på deras ungdomsverksamhet.


AGNES HEIKKILÄ ILBOUDO – UNDERSKÖTERSKA

KASSÖR

Agnes är född 1970 och uppvuxen i Elfenbenskusten men har sina rötter i Burkina Faso. Hon flyttade till Burkina Faso när hon var tolv år gammal och bodde där till 2008, då hon flyttade till Sverige. Agnes har således erfarenhet av hur det är att som vuxen komma till ett nytt land. Agnes är utbildad inom bokföring i Burkina Faso och till undersköterska i Sverige. Hon är ensamstående med en dotter som också har särskilt behov. Agnes har i Burkina Faso suttit med i styrelsen i en frivilligorganisation som heter Le Tocsin under perioden 2000 – 2007 där hon ansvarade för sociala frågor inom organisationen med fokus på integration samt stöd till kvinnor och barn. De arbetade bland annat med att hjälpa burkinier som flydde från inbördeskriget i Elfenbenskusten att integreras i Burkina Faso. De bistod med sovplatser, mat, psykosocialt stöd, skolplats till barn och mikrolån till kvinnor för att hjälpa dem att skapa ett nytt liv i Burkina Faso. I Sverige har hon varit ordförande i ASSAMBUS (Vänskapsföreningen Burkina Faso – Sverige) åren 2015 – 2017.

Hör gärna av dig till info@globalapedagoger.se om du är intresserad av att ingå i Globala Pedagogers team av rådgivare. Vi är alltid intresserade av Goda krafter och Värdeskapare med expertis inom våra verksamhetsområden: utbildning, hälsa, arbete, miljö, personlig utveckling, delaktighet och inkludering samt en sund och hållbar organisation.

Den rådgivande kommittén fungerar som stöd och bollplank för den strategiska utvecklingen av Globala Pedagogers övergripande arbete och utveckling.

Häng med du också!

Välkommen att bli en del av vårt förändringsarbete där vi tillsammans, organisationer och privatpersoner, samverkar för att skapa förutsättningar till fler bestående positiva förändringar i Sverige och utomlands.

Se olika sätt att bidra

Mer om oss och hur vi arbetar

Klicka här för att läsa mer om oss och det som gör vår organisation annorlunda.

Klicka här för att läsa mer om hur vi arbetar för att klara våra uppdrag och styra mot vår vision.

Frågor och synpunkter

Har du frågor eller synpunkter gällande vårt arbete? Hör gärna av dig till organisationskontoret.
E-post: info@globalapedagoger.se