Om Globala Pedagoger – vår verksamhetsidé

Globala Pedagoger är en välgörenhetsorganisation som erbjuder professionellt stöd och coachning till utsatta barn och familjer inom områdena utbildning, hälsa och entreprenörskap, i avsikt att stärka deras förmåga att själva kunna övervinna svårigheter som fattigdom och utanförskap långsiktigt.

Om Globala Pedagoger – vår verksamhetsidé

Globala Pedagoger är en välgörenhetsorganisation som erbjuder professionellt stöd och coachning till utsatta barn och familjer inom områdena utbildning och entreprenörskap, i avsikt att stärka deras förmåga att själva kunna övervinna svårigheter som fattigdom och utanförskap långsiktigt.

Följande  fyra punkter gör oss annorlunda:

1. STIGMAmedveten hjälp

I vår strävan att bygga upp samt stärka utsatta människor och samhällen, arbetar vi utifrån ett stigmatiseringsmedvetet perspektiv, vilket handlar om att förstå vilka mekanismer som skapar, upprätthåller eller förstärker stigmatisering och anpassa sin hjälp utifrån de insikterna.

2. Personlig utveckling

Genom att exempelvis känna till våra styrkor och det vi är mindre bra på, kan vi göra mer medvetna val och därmed öka möjligheterna för oss att påverka vårt liv och vår omvärld i en positiv riktning. Därför lägger vi, utöver individens professionella utveckling, även fokus på individens personliga utveckling.

3. Mångfald i ledarskapsteamet

Att leda en internationell välgörenhetsorganisation är ett komplext uppdrag med många ansvarsområden. För att klara uppdraget och nå framgång, lägger Globala Pedagoger därför stort fokus på mångfald i organisationens ledning och styrelse utifrån förhållningssättet: Det är svårt att bli insatt om man själv inte har blivit utsatt. Läs mer om vårt ledarskapsteam.

4. Ömsesidigt beroende

Vi är självständiga men ändå sammanlänkade och därmed också beroende av varandra för att kunna skapa en bättre värld. Därför har vi som förhållningssätt att utöver att stärka utsatta människors förmåga att själva kunna hitta vägen till ett sundare och självständigare liv, ska vi också värna om fördelarna med ett samhälle där människor är ömsesidigt beroende av varandra.

Vision

Vår vision är en värld med goda uppväxt- och levnadsvillkor för alla, en värld där alla har möjlighet att kunna skapa bestående positiva förändringar i sina liv och det samhälle de lever i.

Vision

Vår vision är en värld med goda uppväxt- och levnadsvillkor för alla, en värld där alla har möjlighet att kunna skapa bestående positiva förändringar i sina liv och det samhälle de lever i.

Våra grunprinciper

Utgångspunkten för att nå våra mål sker genom våra grunprinciper: Glädje, Respekt, Kompetens, Samverkan, Helhetssyn, Tillförsikt, Mod och Delaktighet.

Vår verksamhetsidé och vision hjälper oss att inte glömma varför vi finns och våra grunprinciper fungerar som en kompass som hjälper oss att styra vår organisation i rätt riktning.

Mer om hur vi arbetar

Klicka här för att läsa mer om vårt arbete i Sverige och utomlands.

Klicka här för att läsa mer om hur vi arbetar för att klara våra uppdrag och styra mot vår vision.