Bygg en grund- och yrkesskola i Burkina Faso med Globala Pedagoger

– ge en gåva för alla barns självklara rätt till utbildning, hälsa och en trygg framtid.

GE EN GÅVA

Bygg en grund- och yrkesskola i Burkina Faso med Globala Pedagoger

– ge en gåva för alla barns självklara rätt till utbildning, hälsa och en trygg framtid.

GE EN GÅVA

MYCKET MER ÄN EN BYGGNAD

Globala Pedagogers vision är en värld med goda uppväxt- och levnadsvillkor för alla, en värld där alla har möjlighet att kunna skapa bestående positiva förändringar i sina liv och det samhälle de lever i. För att komma närmare vår vision uppför vi en grund- och yrkesskola i det västafrikanska landet Burkina Faso. Det är en skola som inte bara är en byggnad med fyra väggar, utan ett utvecklingscenter där fler utsatta barn och familjer kan få stöd för att själva kunna ta sig ur svårigheter som fattigdom och utanförskap långsiktigt – inte bara för stunden. Men vi kan inte göra detta arbete om du inte är med och hjälper till, så bidra gärna med en gåva. 100 procent av din gåva – det vill säga varenda krona du ger – går till ändamålet.

BAKGRUNDEN TILL GRUND- OCH YRKESSKOLAN

I ett jämlikt Burkina Faso har alla likvärdiga livsvillkor och möjligheter till en god uppväxt, hälsa, utbildning samt en chans till arbete för att kunna försörja sig själv och sin familj. Så är det tyvärr inte idag. Livet blir bättre för fler och fler i Burkina Faso, men tyvärr kan inte alla ta del av samhällets fördelar. Din sociala bakgrund och ditt kön spelar exempelvis stor roll för vilka förutsättningar du och dina barn får i livet, vilket leder till att många hamnar i extrem fattigdom och ett livslångt utanförskap (klicka här för statistik). Det vill Globala Pedagoger bidra till att ändra på och bygger därför ett utvecklingscenter för utsatta människors sociala och ekonomiska utveckling i Burkina Faso som ska bestå av en grund- och yrkesskola kallad Svensk-Burkinska skolan. Klicka här för att läsa mer om Svensk-Burkinska skolan.

SÅ HÄR LÅNGT HAR VI KOMMIT

Än så länge har vi ordnat med en tomt för grund- och yrkesskolan samt en odlingsmark, som kan användas inom ramen för yrkesutbildningen, till en kostnad av drygt 120 000 kronor. Genom privata medel här i Sverige har vi kunnat bygga en gedigen grund till skolan som kan stå emot extrema väderförhållanden såsom kraftigt regn, då området ibland drabbas av översvämning. För att kunna uppföra resten av skolbyggnaden krävs ytterligare 37 500 kronor. Med din hjälp kan vi nå insamlingsmålet och tillsammans ge fler utsatta barn en bra start i livet, och en bättre framtid!

GE EN GÅVA

DU GÖR SKILLNAD LÅNGSIKTIGT – INTE BARA FÖR STUNDEN

Ditt stöd innebär exempelvis att fler barn som saknar tillgång till utbildning kan gå i skolan och få baskunskaper som att läsa, skriva och räkna. Det innebär också att föräldrar som lever i fattigdom själva, genom exempelvis yrkesutbildningar inom hantverk och jordbruk eller med stöd till småföretagande via mikrolån, kan försörja sin familj och bryta fattigdomens onda cirkel. 

100% av de pengar du ger går oavkortat till att bygga grund- och yrkesskolan.

Återkoppling till dig

Vi redovisar resultatet av vårt arbete genom utvecklingsrapporter så att våra månadsgivare kan se hur deras stöd gör skillnad. Uppge gärna ditt namn (det är frivilligt) och din mejladress när du skänker pengar så att vi kan hitta din gåva och säga tack samt hålla dig uppdaterad om hur dina pengar används och det värde ditt engagemang skapar.

Ge en gåva idag

– för alla barns självklara rättigheter till en utbildning, hälsa och en trygg framtid.

Välj belopp att ge

Ge en gåva idag

– för alla barns självklara rättigheter till en utbildning, hälsa och en trygg framtid.

Välj belopp att ge

Klicka här för andra sätt du kan ge.

Ge en gåva idag

– för alla barns självklara rättigheter till en utbildning, hälsa och en trygg framtid.

Klicka här för andra sätt du kan ge.

Är du inte redo att ge en gåva i form av pengar? Så kan du ändå vara med och göra skillnad:

STARTA INSAMLING

Fyller du exempelvis år snart? Istället för födelsedagspresenter, kan du starta en insamling som är kopplad till din födelsedag för att stödja vårt arbete.

Starta insamling

SPRID ORDET

Bli en välgörenhetsambassadör – få familj, arbetskamrater, klasskompisar, dina vänner och andra att hjälpa till genom att uppmärksamma arbetet med Svensk-Burkinska skolan via din blogg, Facebook och andra former av sociala medier.

BLI VOLONTÄR

Gör skillnad genom att göra det du är bra på eller skaffa dig nya kunskaper och erfarenheter samtidigt som du bidrar till att göra skillnad.

Bli volontär

Vi ser fram emot att ha med dig i vårt förändringsarbete i Burkina Faso

Vi är helt övertygade om att med ditt stöd så kan fler barn i Burkina Faso få en bra start i livet, och en bättre framtid. Klicka här för att läsa mer om Burkina Faso, också känt som de hedervärda människornas land. Har du frågor? Kontakta oss gärna på info@globalapedagoger.se.

Vi ser fram emot att ha med dig i vårt förändringsarbete i Burkina Faso

Vi är helt övertygade om att med ditt stöd så kan fler barn i Burkina Faso få en bra start i livet, och en bättre framtid. Klicka här för att läsa mer om Burkina Faso, också känt som de hedervärda människornas land. Har du frågor? Kontakta oss gärna på info@globalapedagoger.se.