Svensk-Burkinska skolan – mycket mer än en byggnad

– för alla barns självklara rättigheter till en bra start i livet, och en trygg framtid.

0 kr av 350.000 kr insamlade hittills
Var med och hjälp oss att uppnå insamlingsmålet.
BIDRA MED EN GÅVA
BIDRA MED EN GÅVA

Svensk-Burkinska skolan – mycket mer än en byggnad

– för alla barns självklara rättigheter till hälsa, utbildning och en trygg framtid.

0 kr av 350.000 kr insamlade hittills
Var med och hjälp oss att uppnå insamlingsmålet.
BIDRA MED EN GÅVA
BIDRA MED EN GÅVA

Bygg en grund- och yrkesskola i Burkina Faso med Globala Pedagoger

– ett engagemang för alla barns självklara rättigheter till hälsa, utbildning och en trygg framtid.

0 kr av 350.000 kr insamlade hittills
Var med och hjälp oss att uppnå insamlingsmålet.
BIDRA MED EN GÅVA
BIDRA MED EN GÅVA

Bygg en grund- och yrkesskola i Burkina Faso med Globala Pedagoger

– ett engagemang för alla barns självklara rättigheter till hälsa, utbildning och en trygg framtid.

0 kr av 350.000 kr insamlade hittills
Var med och hjälp oss att uppnå insamlingsmålet.
BIDRA MED EN GÅVA
BIDRA MED EN GÅVA

SVENSK-BURKINSKA SKOLAN – MYCKET MER ÄN EN BYGGNAD

Globala Pedagogers vision är en värld med goda uppväxt- och levnadsvillkor för alla, en värld där alla har möjlighet att kunna skapa bestående positiva förändringar i sina liv och det samhälle de lever i. Det första steget för att komma närmare vår vision är uppförandet av en grund- och yrkesskola i Burkina Faso som vänder sig till utsatta grupper i samhället, främst barn och föräldrar. Det är en skola som inte bara är en byggnad med fyra väggar, utan ett utvecklingscenter där fler utsatta barn och familjer kan få stöd för att bryta sin utsatthet, och själva hitta vägen till ett bättre liv. För att kunna uppfylla ett sådant stort ansvar behöver vi ditt stöd – ditt stöd för att bygga grund- och yrkesskolan gör stor skillnad genom att inte bara ge utsatta barn och familjer hjälp för stunden, utan också verktygen de behöver för att själva kunna ta sig ur svårigheter som fattigdom och utanförskap långsiktigt.

BIDRA MED EN GÅVA

SVENSK-BURKINSKA SKOLAN – MYCKET MER ÄN EN BYGGNAD

Globala Pedagogers vision är en värld med goda uppväxt- och levnadsvillkor för alla, en värld där alla har möjlighet att kunna skapa bestående positiva förändringar i sina liv och det samhälle de lever i. Det första steget för att komma närmare vår vision är uppförandet av en grund- och yrkesskola i Burkina Faso som vänder sig till utsatta grupper i samhället, främst barn och föräldrar. Det är en skola som inte bara är en byggnad med fyra väggar, utan ett utvecklingscenter där fler utsatta barn och familjer kan få stöd för att själva kunna ta sig ur svårigheter som fattigdom och utanförskap långsiktigt – inte bara för stunden. För att kunna uppfylla ett sådant stort ansvar behöver vi ditt stöd. Häng med du också för att göra världen till en bättre plats genom att stödja alla barns självklara rättigheter till hälsa, utbildning och en trygg framtid.

BIDRA MED EN GÅVA

BAKGRUNDEN TILL SVENSK-BURKINSKA SKOLAN

I ett jämlikt Burkina Faso har alla likvärdiga livsvillkor och möjligheter till en god uppväxt, hälsa, utbildning samt en chans till arbete för att kunna försörja sig själv och sin familj. Så är det tyvärr inte idag. Din sociala bakgrund och ditt kön spelar exempelvis stor roll för vilka förutsättningar du och dina barn får i livet, vilket leder till att många hamnar i extrem fattigdom och ett livslångt utanförskap (klicka här för statistik). Det vill Globala Pedagoger bidra till att ändra på och bygger därför ett utvecklingscenter för utsatta människors sociala och ekonomiska utveckling i Burkina Faso som ska bestå av en grund- och yrkesskola kallad Svensk-Burkinska skolan. Klicka här för att läsa mer om Svensk-Burkinska skolan.

BAKGRUNDEN TILL SVENSK-BURKINSKA SKOLAN

I ett jämlikt Burkina Faso har alla likvärdiga livsvillkor och möjligheter till en god uppväxt, hälsa, utbildning samt en chans till arbete för att kunna försörja sig själv och sin familj. Så är det tyvärr inte idag. Din sociala bakgrund och ditt kön spelar exempelvis stor roll för vilka förutsättningar du och dina barn får i livet, vilket leder till att många hamnar i extrem fattigdom och ett livslångt utanförskap (klicka här för statistik). Det vill Globala Pedagoger bidra till att ändra på och bygger därför ett utvecklingscenter för utsatta människors sociala och ekonomiska utveckling i Burkina Faso som ska bestå av en grund- och yrkesskola kallad Svensk-Burkinska skolan. Klicka här för att läsa mer om Svensk-Burkinska skolan.

SÅ HÄR LÅNGT HAR VI KOMMIT

Än så länge har vi ordnat med en tomt för skolan och odlingsmark, som kan användas inom ramen för yrkesutbildningen, till en kostnad av drygt 120 000 kronor. Genom privata medel här i Sverige har vi kunnat bygga en gedigen grund till skolan som kan stå emot extrema väderförhållanden såsom kraftigt regn, då området ibland drabbas av översvämning. För att kunna uppföra resten av skolbyggnaden krävs ytterligare 375 000 kronor. Med din hjälp kan vi uppnå insamlingsmålet och tillsammans ge fler utsatta barn en bra start i livet, och en bättre framtid!

PÅGÅENDE INSANMLINGAR

NIKLAS WIDBERG

som ger fler barn tillgång till utbildning samt en trygg inlärningsmiljö där deras rättigheter respekteras.

ROLAND KI

som ser till att fler barn kan lära sig att läsa, skriva och räkna samt få ökad kunskap i sanitet för att undvika ohälsa.

INGEBORG FRÖLISH

som integrerar nyanlända genom att stärka deras kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället.

SÅ KAN DU HJÄLPA TILL

Om bara 2.500 personer donerade 150 kronor skulle vi nå insamlingsmålet på 375.000 kronor. Vänligen ge vad du kan – alla belopp, stora som små, räknas och bidrar till att göra skillnad! Swisha valfritt belopp till 1234844163. Du kan även ge en gåva via din internetbank direkt till vårt PlusGirokonto 87 32 16-6. Det går också att ge en gåva med ditt bankkort på vår insamlingssida – klicka på  knappen ”GÅVA VIA BANKKORT” nedan för att komma till insamlingssidan.

BIDRA MED EN GÅVA
GÅVA VIA BANKKORT

DU GÖR SKILLNAD LÅNGSIKTIGT – INTE BARA FÖR STUNDEN

Ditt stöd innebär exempelvis att fler barn som saknar tillgång till utbildning kan gå i skolan och få baskunskaper som att läsa, skriva och räkna. Det innebär också att föräldrar som lever i fattigdom själva, genom exempelvis yrkesutbildningar inom hantverk och jordbruk eller med stöd till småföretagande via mikrolån, kan försörja sin familj och bryta fattigdomens onda cirkel. 

DU GÖR SKILLNAD LÅNGSIKTIGT – INTE BARA FÖR STUNDEN!

Ditt stöd innebär exempelvis att fler barn som saknar tillgång till utbildning kan gå i skolan och få baskunskaper som att läsa, skriva och räkna. Det innebär också att föräldrar som lever i fattigdom själva, genom exempelvis yrkesutbildningar inom hantverk och jordbruk eller med stöd till småföretagande via mikrolån, kan försörja sin familj och bryta fattigdomens onda cirkel. 

100% av insamlade pengar går, oavkortat, till ändamålet

Klicka här för att se exempel på vad pengarna räcker till.

Återkoppling till dig

Vi redovisar resultatet av vårt arbete genom utvecklingsrapporter så att våra månadsgivare kan se hur deras stöd gör skillnad. Uppge gärna ditt namn (det är frivilligt) och din mejladress när du skänker pengar så att vi kan hitta din gåva och säga tack samt hålla dig uppdaterad om hur dina pengar används och det värde ditt engagemang skapar.

0 kr av 495.000 kr insamlade hittills
Var med och hjälp oss att uppnå insamlingsmålet.

EXEMPEL PÅ VAD PENGARNA KAN ÅSTADSKOMMA

  • 100 kr/månaden ger ett barn en grundskoleutbildning – i kostnaden ingår mat, skolavgift och läromedel.
  • 50 kr /månaden räcker till skolmat för ett barn i en månad. 
  • 600 kr/månad ger 30 personer rent och säkert dricksvatten.
  • 800 kr/månad kan ge 500 mål mat till utsatta barn och familjer

Klicka här för att se fler exempel på vad dina pengar kan göra.

Återkoppling till dig

Vi redovisar resultatet av vårt arbete genom utvecklingsrapporter så att våra månadsgivare kan se hur deras stöd gör skillnad. Uppge gärna ditt namn (det är frivilligt) och din mejladress när du skänker pengar så att vi kan hitta din gåva och säga tack samt hålla dig uppdaterad om hur dina pengar används och det värde ditt engagemang skapar.

DU GÖR SKILLNAD LÅNGSIKTIGT – INTE BARA FÖR STUNDEN!

Ditt stöd innebär exempelvis att fler barn som saknar tillgång till utbildning kan gå i skolan och få baskunskaper som att läsa, skriva och räkna. Det innebär också att föräldrar som lever i fattigdom själva, genom exempelvis yrkesutbildningar inom hantverk och jordbruk eller med stöd till småföretagande via mikrolån, kan försörja sin familj och bryta fattigdomens onda cirkel. 

SÅ KAN DU HJÄLPA TILL

Om bara 2.500 personer donerade 150 kronor skulle vi nå insamlingsmålet på 375.000 kronor. Vänligen ge vad du kan – alla belopp, stora som små, räknas och bidrar till att göra skillnad! Swisha valfritt belopp till 1234844163. Du kan även ge en gåva via din internetbank direkt till vårt PlusGirokonto 87 32 16-6. Det går också att ge en gåva med ditt bankkort på vår insamlingssida – klicka på  knappen ”GÅVA VIA BANKKORT” nedan för att komma till insamlingssidan.

GÅVA VIA BANKKORT

DU GÖR SKILLNAD PÅ MÅNGA OLIKA SÄTT

Ditt stöd innebär exempelvis att fler barn som saknar tillgång till utbildning kan gå i skolan och få baskunskaper som att läsa, skriva och räkna. Det innebär också att föräldrar som lever i fattigdom själva, genom exempelvis yrkesutbildningar inom hantverk och jordbruk eller med stöd till småföretagande via mikrolån, kan försörja sin familj och bryta fattigdomens onda cirkel. 

EN GÅVA SOM GÖR SKILLNAD LÅNGSIKTIGT – INTE BARA FÖR STUNDEN!

Ditt stöd innebär exempelvis att fler barn som saknar tillgång till utbildning kan gå i skolan och få baskunskaper som att läsa, skriva och räkna. Det innebär också att föräldrar som lever i fattigdom själva, genom exempelvis yrkesutbildningar inom hantverk och jordbruk eller med stöd till småföretagande via mikrolån, kan försörja sin familj och bryta fattigdomens onda cirkel. 

EN GÅVA SOM GÖR SKILLNAD LÅNGSIKTIGT – INTE BARA FÖR STUNDEN!

Ditt stöd innebär exempelvis att fler barn som saknar tillgång till utbildning kan gå i skolan och få baskunskaper som att läsa, skriva och räkna. Det innebär också att föräldrar som lever i fattigdom själva, genom exempelvis yrkesutbildningar inom hantverk och jordbruk eller med stöd till småföretagande via mikrolån, kan försörja sin familj och bryta fattigdomens onda cirkel. 

Återkoppling till dig

Vi redovisar resultatet av vårt arbete genom utvecklingsrapporter så att våra månadsgivare kan se hur deras stöd gör skillnad. Uppge gärna ditt namn (det är frivilligt) och din mejladress när du skänker pengar så att vi kan hitta din gåva och säga tack samt hålla dig uppdaterad om hur dina pengar används och det värde ditt engagemang skapar.

Återkoppling till dig

Vi redovisar resultatet av vårt arbete genom utvecklingsrapporter så att våra månadsgivare kan se hur deras stöd gör skillnad. Uppge gärna ditt namn (det är frivilligt) och din mejladress när du skänker pengar så att vi kan hitta din gåva och säga tack samt hålla dig uppdaterad om hur dina pengar används och det värde ditt engagemang skapar.

SÅ KAN DU HJÄLPA TILL

Stöd vårt arbete med Svensk-Burkinska skolan genom att swisha valfritt belopp till 1234844163. Du kan även ge en gåva via din internetbank direkt till vårt PlusGirokonto 87 32 16-6. Det går också att ge en gåva med ditt bankkort på vår insamlingssida – klicka på  knappen ”BIDRA MED EN GÅVA” nedan för att komma till insamlingssidan.

BIDRA MED EN GÅVA

100% av din gåva, det vill säga varenda krona du ger, går till ändamålet och gör stor skillnad genom att inte bara ge utsatta barn och familjer hjälp för stunden, utan också de verktyg och resurser de behöver för att själva kunna övervinna sina svårigheter långsiktigt. Ange ditt namn och din mejladress när du skänker så att vi kan hitta din gåva och säga tack. 

Show Your Generosity At These Events

05/07 | USA, TAMPA, FLORIDA
CREATION CELEBRATION
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

ETT SÄRSKILT TACK TILL NÅGRA SPONSORER OCH GÅVOGIVARE.

Ett särskilt tack till några sponsorer och gåvogivare!

GLOBAL TEAM. WORLD CLASS RESULTS.

MULTIKOMPETENT TEAM. LÖSNINGAR I VÄRLDSKLASS.

ANDERS JULFORS

SENIOR PARTNER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque vitae massa et augue pharetra facilisis. Ut ac lacinia dolor.

EVA SANDSTRÖM

SENIOR PARTNER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque vitae massa et augue pharetra facilisis. Ut ac lacinia dolor.

LENNART PASTORN

SENIOR PARTNER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque vitae massa et augue pharetra facilisis. Ut ac lacinia dolor.

SARA SMITH

SENIOR PARTNER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque vitae massa et augue pharetra facilisis. Ut ac lacinia dolor.

EMMA HARRISON

SENIOR PARTNER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque vitae massa et augue pharetra facilisis. Ut ac lacinia dolor.

LAURA MEWS

SENIOR PARTNER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque vitae massa et augue pharetra facilisis. Ut ac lacinia dolor.

WE’RE RECRUITING
BIDRA MED EN GÅVA
BIDRA MED EN GÅVA

Ett särskilt tack till några av våra sponsorer och gåvogivare!

DINAH WIDBERG

som ger fler barn tillgång till utbildning samt en trygg inlärningsmiljö där deras rättigheter respekteras.

EVA SANDSTRÖM

som ser till att fler barn kan lära sig att läsa, skriva och räkna samt få ökad kunskap i sanitet för att undvika ohälsa.

MATHILDA MAPOTI

som integrerar nyanlända genom att stärka deras kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället.

PARET HEDLUND

som integrerar nyanlända genom att stärka deras kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället.

CERES KI

som förebygger vattenrelaterade sjukdomar genom att ge rent och säkert dricksvatten till utsatta grupper.

EVA SANDSTRÖM

som ger fler socioekonomisk svaga flickor gymnasiestipendier så att de kan gå klart gymnasiet.

ERIK MAPOTI

som ger fler fattiga föräldrar möjlighet att själva kunna försörja sin familj och bryta fattigdomens onda cirkel.

BIDRA MED EN GÅVA
BIDRA MED EN GÅVA

Vi hedrar några av våra gåvogivare

NIKLAS WIDBERG

som ger fler barn tillgång till utbildning samt en trygg inlärningsmiljö där deras rättigheter respekteras.

ROLAND KI

som ser till att fler barn kan lära sig att läsa, skriva och räkna samt få ökad kunskap i sanitet för att undvika ohälsa.

INGEBORG FRÖLISH

som integrerar nyanlända genom att stärka deras kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället.

CERES KI

som förebygger vattenrelaterade sjukdomar genom att ge rent och säkert dricksvatten till utsatta grupper.

EVA SANDSTRÖM

som ger fler socioekonomisk svaga flickor gymnasiestipendier så att de kan gå klart gymnasiet.

ERIK MAPOTI

som ger fler fattiga föräldrar möjlighet att själva kunna försörja sin familj och bryta fattigdomens onda cirkel.

Är du inte redo att ge en gåva i form av pengar?
Så kan du ändå vara med och göra skillnad:

STARTA INSAMLING

Fyller du exempelvis år snart? Istället för födelsedagspresenter, kan du starta en insamling som är kopplad till din födelsedag för att stödja vårt arbete.

Starta insamling

SPRIDD ORDET

Bli en välgörenhetsambassadör – få familj, arbetskamrater, klasskompisar, dina vänner och andra att hjälpa till genom att uppmärksamma arbetet med Svensk-Burkinska skolan via din blogg, Facebook och andra former av sociala medier.

Starta insamling

BLI VOLONTÄR

Gör skillnad genom att göra det du är bra på eller skaffa dig nya kunskaper och erfarenheter samtidigt som du bidrar till att göra skillnad.

BLI VOLONTÄR

CERES KI

som förebygger vattenrelaterade sjukdomar genom att ge rent och säkert dricksvatten till utsatta grupper.

EVA SANDSTRÖM

som ger fler socioekonomisk svaga flickor gymnasiestipendier så att de kan gå klart gymnasiet.

ERIK MAPOTI

som ger fler fattiga föräldrar möjlighet att själva kunna försörja sin familj och bryta fattigdomens onda cirkel.

Är du inte redo att ge en gåva i form av pengar? Så kan du ändå vara med och göra skillnad:

1. Starta din egen insamling för välgörenhet – klicka här för att komma igång.

2. Bli volontär – klicka här för att komma igång.

3. Bli välgörenhetsambassadör – få vänner och andra att hjälpa till genom att uppmärksamma arbetet med Svensk-Burkinska skolan via din blogg, Facebook och andra former av sociala medier.

Är du inte redo att ge en gåva i form av pengar? Så kan du ändå vara med och göra skillnad:

STARTA INSAMLING
BLI VOLONTÄR

Bli välgörenhetsambassadör – få vänner och andra att hjälpa till genom att uppmärksamma arbetet med Svensk-Burkinska skolan via din blogg, Facebook och andra former av sociala medier.

Vi ser fram emot att ha med dig i vårt förändringsarbete i Burkina Faso

Vi är helt övertygade om att med ditt stöd så kan fler barn i Burkina Faso få en bra start i livet, och en bättre framtid. Klicka här för att läsa mer om Burkina Faso, också känt som de hedervärda människornas land. Har du frågor? Kontakta oss gärna på info@globalapedagoger.se.

Vi ser fram emot att ha med dig i vårt förändringsarbete i Burkina Faso

Vi är helt övertygade om att med ditt stöd så kan fler barn i Burkina Faso få en bra start i livet, och en bättre framtid. Klicka här för att läsa mer om Burkina Faso, också känt som de hedervärda människornas land. Har du frågor? Kontakta oss gärna på info@globalapedagoger.se.

LÄS MER OM BURKINA FASO

Burkina Faso står inför stora utmaningar i arbetet för alla människors självklara rätttigheter till hälsovård, utbildning av god kvalitet och egen försörjning. Men allt är inte enbart elände och hopplöshet i Burkina Faso! Klicka här för att läsa mer om Burkina Faso.

[contact-form-7 id=”7″ title=”Join Community”]

LÄS MER OM BURKINA FASO

Burkina Faso står inför stora utmaningar i arbetet för alla människors självklara rätttigheter till hälsovård, utbildning av god kvalitet och egen försörjning. Men allt är inte enbart elände och hopplöshet i Burkina Faso! Klicka här för att läsa mer om Burkina Faso.

[contact-form-7 id=”7″ title=”Join Community”]

LÄS MER OM BURKINA FASO

Burkina Faso står inför stora utmaningar i arbetet för alla människors självklara rätttigheter till hälsovård, utbildning av god kvalitet och egen försörjning. Men allt är inte enbart elände och hopplöshet i Burkina Faso! Klicka här för att läsa mer om Burkina Faso.

[contact-form-7 id=”7″ title=”Join Community”]