Projektbeskrivning – Svensk-Burkinska skolan

Projektbeskrivning – Svensk-Burkinska skolan

1. Problembilden i Burkina Faso

Grundläggande skolgång är i många fall avgörande för hur det går för barn senare i livet men enbart 67% av Burkina Fasos 7-åringar påbörjar grundskolan. Endast 20% av flickorna påbörjar gymnasieutbildning och ungefär 3% av dem uppnår högre utbildning (universitetsnivå). 72% av landets 15-24-åringar har inte slutfört grundskolan. Konsekvensen av att man inte har satsat på utbildning för barn i Burkina Faso, särskilt flickor, har lett till att läs- och skrivkunnigheten ligger nationellt på 28% för kvinnor och 48% för män. Ungefär 62% av de vuxna i Burkina Faso kan inte läsa eller skriva (97% av landets kvinnor över 65 år är analfabeter). Cirka 7,5 miljoner av Burkina Fasos 19 miljoner invånare lever i extrem fattigdom och ungefär 40% lever under fattigdomsgränsen. 3 miljoner av befolkningen saknar tillgång till rent och säkert dricksvatten (statistiska siffror från The world Bank och UNESCO 2013/2014/2015 samt WaterAid 2016). Några av orsakerna till ovanstående statistik är att grundskolan inte är gratis och att de som lever i extrem fattigdom, eller är i riskzonen, inte har råd att avvara pengar för sina barns utbildning och klara sin försörjning.

Slutsatsen som kan dras från ovannämnda statistik, är att fler möjligheter behöver skapas för att stärka målgruppens förmåga att kunna övervinna sina svårigheter idag och i framtiden. Utifrån dessa bakgrundsfakta har Svensk-Burkinska skolan vuxit fram som ett försök att tillfredsställa en del av de identifierade behoven och för att senare kunna användas som metod i det sociala arbetet i Burkina Faso, men anpassas till lokala förutsättningar.

1. Problembilden i Burkina Faso

Grundläggande skolgång är i många fall avgörande för hur det går för barn senare i livet men enbart 67% av Burkina Fasos 7-åringar påbörjar grundskolan. Endast 20% av flickorna påbörjar gymnasieutbildning och ungefär 3% av dem uppnår högre utbildning (universitetsnivå). 72% av landets 15-24-åringar har inte slutfört grundskolan. Konsekvensen av att man inte har satsat på utbildning för barn i Burkina Faso, särskilt flickor, har lett till att läs- och skrivkunnigheten ligger nationellt på 28% för kvinnor och 48% för män. Ungefär 62% av de vuxna i Burkina Faso kan inte läsa eller skriva (97% av landets kvinnor över 65 år är analfabeter). Cirka 7,5 miljoner av Burkina Fasos 19 miljoner invånare lever i extrem fattigdom och ungefär 40% lever under fattigdomsgränsen. 3 miljoner av befolkningen saknar tillgång till rent och säkert dricksvatten (statistiska siffror från The world Bank och UNESCO 2013/2014/2015 samt WaterAid 2016). Några av orsakerna till ovanstående statistik är att grundskolan inte är gratis och att de som lever i extrem fattigdom, eller är i riskzonen, inte har råd att avvara pengar för sina barns utbildning och klara sin försörjning. 

Slutsatsen som kan dras från ovannämnda statistik, är att fler möjligheter behöver skapas för att stärka målgruppens förmåga att kunna övervinna sina svårigheter idag och i framtiden. Utifrån dessa bakgrundsfakta har Svensk-Burkinska skolan vuxit fram som ett försök att tillfredsställa en del av de identifierade behoven och för att senare kunna användas som metod i det sociala arbetet i Burkina Faso, men anpassas till lokala förutsättningar.

2. Svensk-Burkinska skolan – mycket mer än en byggnad

Svensk-Burkinska skolan är ett utvecklingscenter bestående av en grund- och yrkesskola i Ouagadougou som uppförs med hjälp från Sverige. Svensk-Burkinska skolans uppdrag är att erbjuda stöd till utsatta barn och familjer inom områdena utbildning, arbete, hälsa, personlig utveckling och miljö, i avsikt att stärka deras förmåga att själva kunna hantera de svårigheter och utmaningar de ställs inför. Tanken är bland annat att ta lärdom av det svenska arbetet med elever med olika typer av svårigheter, t.ex. dyslexi och ADHD. Lärarna på Svensk-Burkinska skolan kommer att få utbildning i dessa frågor för att kunna stödja elever med särskilda behov.

I etapp ett av skolbyggandet uppförs en byggnad med tre klassrum, ett kontor och toaletter. Toaletterna är ett steg i att arbeta för bättre hygien och hälsa och möjliggör också för flickor att kunna gå i skolan även när de har mens. Denna byggnad kommer att innefatta grundskola årskurs ett till nio. På sikt planeras ytterligare en byggnad för yrkesutbildningar inom exempelvis hantverk och jordbruk med särskild fokus på flickor och kvinnor, i avsikt att främja jämställdhet samt öka målgruppens förmåga till egen försörjning. På skolområdet kommer det även att borras en brunn som förser skolbarnen och kringliggande boende med rent dricksvatten (3 miljoner av befolkningen saknar tillgång till rent och säkert dricksvatten enligt statistik från WaterAid 2016).

För att skapa möjligheter för fler föräldrar att själva kunna bekosta sina barns skolgång och långsiktigt skapa bättre livsvillkor för både sig själva och sin familj kommer vi på sikt arbeta för att ge kunna ge målgruppen mikrokrediter till småföretagande.

2.1 En samverkansplattform för ökad delaktighet och inkludering i samhället

Svensk-Burkinska skolan ska också vara en samverkansplattform där företag samt offentliga och idéburna organisationer medverkar i ett samlat program. Målet med detta program är att unga vuxna som står långt från arbetsmarknaden och som saknar förmågan att läsa, skriva och räkna samt personer som saknar yrkeskompetens och/eller grundskole- och gymnasieutbildning, antingen ska lära sig att läsa, skriva och räkna för att kunna gå vidare till högre utbildning eller med stöd av yrkesutbildningar kopplad till lärande på arbetsplatser (i t.ex. en verkstad för möbeltillverkning, biltvätt, cykel- eller mopedverkstad) kunna skaffa sig anställning eller starta eget företag för att uppnå målet egen försörjning.

2. Svensk-Burkinska skolan – mycket mer än en byggnad

Svensk-Burkinska skolan är ett utvecklingscenter bestående av en grund- och yrkesskola i Ouagadougou som uppförs med hjälp från Sverige. Svensk-Burkinska skolans uppdrag är att erbjuda stöd till utsatta barn och familjer inom områdena utbildning, arbete, hälsa, personlig utveckling och miljö, i avsikt att stärka deras förmåga att själva kunna hantera de svårigheter och utmaningar de ställs inför. Tanken är bland annat att ta lärdom av det svenska arbetet med elever med olika typer av svårigheter, t.ex. dyslexi och ADHD. Lärarna på Svensk-Burkinska skolan kommer att få utbildning i dessa frågor för att kunna stödja elever med särskilda behov.

I etapp ett av skolbyggandet uppförs en byggnad med tre klassrum, ett kontor och toaletter. Toaletterna är ett steg i att arbeta för bättre hygien och hälsa och möjliggör också för flickor att kunna gå i skolan även när de har mens. Denna byggnad kommer att innefatta grundskola årskurs ett till nio. På sikt planeras ytterligare en byggnad för yrkesutbildningar inom exempelvis hantverk och jordbruk med särskild fokus på flickor och kvinnor, i avsikt att främja jämställdhet samt öka målgruppens förmåga till egen försörjning. På skolområdet kommer det även att borras en brunn som förser skolbarnen och kringliggande boende med rent dricksvatten (3 miljoner av befolkningen saknar tillgång till rent och säkert dricksvatten enligt statistik från WaterAid 2016).

För att skapa möjligheter för fler föräldrar att själva kunna bekosta sina barns skolgång och långsiktigt skapa bättre livsvillkor för både sig själva och sin familj kommer vi på sikt arbeta för att ge kunna ge målgruppen mikrokrediter till småföretagande.

2.1 En samverkansplattform för ökad delaktighet och inkludering i samhället

Svensk-Burkinska skolan ska också vara en samverkansplattform där företag samt offentliga och idéburna organisationer medverkar i ett samlat program. Målet med detta program är att unga vuxna som står långt från arbetsmarknaden och som saknar förmågan att läsa, skriva och räkna samt personer som saknar yrkeskompetens och/eller grundskole- och gymnasieutbildning, antingen ska lära sig att läsa, skriva och räkna för att kunna gå vidare till högre utbildning eller med stöd av yrkesutbildningar kopplad till lärande på arbetsplatser (i t.ex. en verkstad för möbeltillverkning, biltvätt, cykel- eller mopedverkstad) kunna skaffa sig anställning eller starta eget företag för att uppnå målet egen försörjning.

3. Mer om Burkina Faso – ett mångfacetterat land

Burkina Faso är en spännande, vacker och gästvänlig inlandsstat i västra Afrika med en befolkning på cirka 19 miljoner som erbjuder ett rikt kulturliv, fantastiska möten med olika djurarter, maskfestivaler och hästdans. Den romantiska Sahelöknen kan också utforskas i form av bland annat ökenmarknader, kamelsafari och ökenläger. Landet är också arrangör för både den panafrikanska filmfestivalen Fespaco och hantverksmässan SIAO – två av de största händelserna i sitt slag på kontinenten. Det finns även goda mineraltillgångar i Burkina Faso som tillsammans med export av bomull har bidragit till landets relativa goda ekonomiska utveckling de senaste tio åren – landet är en av de största guldproducenterna i Afrika. Vidare har Burkina Faso också gjort stora framsteg i arbetet för demokrati samt mänskliga rättigheter och anses som ett föregångsland i regionen – t.ex. antogs 1997 en lag som förbjuder kvinnlig omskärelse och 2014 avstyrde folket en statskupp efter att de hade avsatt en odemokratisk president, därefter genomfördes ett demokratiskt val.

3.1 Utmaningar och gemensamt engagemang för förändring

Samtidigt som Burkina Faso har upplevt ekonomisk tillväxt det senaste decenniet och gjort märkbara framsteg i arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter, så står landet också inför många utmaningar som gör det svårt för socioekonomiskt svagare grupper att kunna förbättra sin livssituation.

Med utgångspunkten i att många av de största positiva förändringarna sker när fler arbetar tillsammans för individens och samhällets bästa, är Svensk-Burkinska skolan ett initiativ där civilsamhället, företag och myndigheter samverkar för att långsiktigt och systematiskt arbeta med de utmaningar som gör det svårt för utsatta grupper att själva kunna förbättra sin livssituation långsiktigt.

3. Mer om Burkina Faso – ett mångfacetterat land

Burkina Faso är en spännande, vacker och gästvänlig inlandsstat i västra Afrika med en befolkning på cirka 19 miljoner som erbjuder ett rikt kulturliv, fantastiska möten med olika djurarter, maskfestivaler och hästdans. Den romantiska Sahelöknen kan också utforskas i form av bland annat ökenmarknader, kamelsafari och ökenläger. Landet är också arrangör för både den panafrikanska filmfestivalen Fespaco och hantverksmässan SIAO – två av de största händelserna i sitt slag på kontinenten. Det finns även goda mineraltillgångar i Burkina Faso som tillsammans med export av bomull har bidragit till landets relativa goda ekonomiska utveckling de senaste tio åren – landet är en av de största guldproducenterna i Afrika. Vidare har Burkina Faso också gjort stora framsteg i arbetet för demokrati samt mänskliga rättigheter och anses som ett föregångsland i regionen – t.ex. antogs 1997 en lag som förbjuder kvinnlig omskärelse och 2014 avstyrde folket en statskupp efter att de hade avsatt en odemokratisk president, därefter genomfördes ett demokratiskt val.

3.1 Utmaningar och gemensamt engagemang  för förändring

Samtidigt som Burkina Faso har upplevt ekonomisk tillväxt det senaste decenniet och gjort märkbara framsteg i arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter, så står landet också inför många utmaningar som gör det svårt för socioekonomiskt svagare grupper att kunna förbättra sin livssituation.

Med utgångspunkten i att många av de största positiva förändringarna sker när fler arbetar tillsammans för individens och samhällets bästa, är Svensk-Burkinska skolan ett initiativ där civilsamhället, företag och myndigheter samverkar för att långsiktigt och systematiskt arbeta med de utmaningar som gör det svårt för utsatta grupper att själva kunna förbättra sin livssituation långsiktigt.

Redo att bidra till utvecklingen av samhället?

Vi hoppas det! Välkommen att bli en del av Globala Pedagogers arbete för ett starkare samhälle. Ta reda på hur du kan hjälpa till och gå med i teamet.

Se olika sätt att bidra
Gå med i teamet

Redo att bidra till utvecklingen av samhället?

Vi hoppas det! Välkommen att bli en del av Globala Pedagogers arbete för ett starkare samhälle. Ta reda på hur du kan hjälpa till och gå med i teamet.

Se olika sätt att bidra
Gå med i teamet

Klicka här för att läsa mer om oss och det som gör vår organisation annorlunda.