Berättelser från fältet:

Träffa de som utför arbetet på fältet (våra lokala partners) och de vi tjänar på fältet – ta del av berättelser om hur livet ser ut hos de som tar emot av vår hjälp, och vad som skapar glädje i deras liv. Men framför allt, hur deras liv påverkas av att människor som du engagerar sig för en värld där fler människor har möjlighet att kunna skapa bestående positiva förändringar i sina liv och det samhälle de lever i.

Träffa Lassane Gasbeogo från Burkina Faso

Efter att ha förlamats av polio, blev Lassane, mot alla odds, en framstående idrottsprofil i sitt hemland inom paralympic. Utan möjlighet att kunna köpa och träna med en anpassad cykel för tävling, lyckades han ändå bli nationell och afrikansk mästare inom sin tävlingsgren, cykling. Lassanes ben blev förlamat av polio som barn, och att kunna gå till till skolan var längre inte ett alternativ så han fick stanna hemma utan möjlighet att kunna läsa, skriva och räkna. Vilket är fallet för de allra flesta med funktionsnedsättning i Burkina Faso. Vid tonåren fick han en handcykel av några nunnor. Det förändrade hans radikalt liv.

En inspirationskälla

Vi träffade Lassane av en slump vid vårt besök i Burkina Faso. Vi introducerades till honom av en av våra lokala partners. Det var dagen då vi såg uttrycket av hopp, ett möte som skulle komma att prägla mycket av vårt arbete. Det visade sig att Lassane var tävlingscyklist inom paralympics. Utöver Lassanes passion för att cykla, driver han också ett litet företag, där han reparerar cyklar och motorcyklar. Lassane, utifrån hur situationen för personer med funktionsnedsättning ser ut i Burkina faso, borde vara en i statistiken av personer med funktionsnedsättning i Burkina Faso som lever i hopplöshet. Men trots hans funktionshinder så var han glad, motiverad och stolt över det han har lyckats åstadkomma och vill skapa ringar ringar på vatten genom att hjälpa andra i samma situation som honom.

”Bara för att du är handikappad…”

Citat från Lassane: ”Bara för att du är handikappad betyder inte det att du måste sitta med armarna i kors och inte göra någonting.”

Lassane var inte bara hoppfull trots hans svårigheter. Lassane var och är hopp personifierad. I vidare samtal med honom sa han: ”När jag får lite pengar köper jag någonting så att vi alla kan äta.” Hans förhållningssätt till sina medmänniskor var ödmjukande och inspirerande. En sann inspirationskälla i utformandet av vårt varumärke, där glädje, hoppfullhet och ömsesidigt beroende är viktiga delar.

Att skapa möjligheter för fler i Lassanes situation att själva kunna övervinna sina svårigheter är ett av våra prioriterade områden.

I skrivande stund förs diskussioner kring hur Globala Pedagoger kan bidra till att fler personer med funktionshinder kan ta del av samhällets fördelar och få möjlighet att utvecklas på mer likvärdiga villkor.

GÅ MED I VÅRT NYHETSBREV

– få e-post med berättelser från fältet.

GÅ MED I VÅRT NYHETSBREV

– få e-post med berättelser från fältet.

Lär dig mer om hur vi arbetar för att stärka utsatta människors förmåga att själva kunna övervinna sina svårigheter långsiktigt – inte bara för stunden.

Läs mer