Vad är det som skiljer Globala Pedagoger från andra hjälporganisationer?

Vad är det som skiljer Globala Pedagoger
från andra hjälporganisationer?

Följande fyra punkter gör oss annorlunda

Det finns 1000-tals välgörenhetsorganisationer som du kan välja att stödja – vi förstår att det ibland vara svårt att skilja dem åt men det finns skillnader – följande  fyra punkter särskiljer oss:

Följande fyra punkter gör oss annorlunda

Det finns 1000-tals välgörenhetsorganisationer som du kan välja att stödja – vi förstår att det ibland kan vara svårt att skilja dem åt när de till synes verkar göra samma sak, men det finns skillnader – följande fyra punkter särskiljer oss:

1. STIGMAmedveten hjälp

I vår strävan att bygga upp samt stärka utsatta människor och samhällen, arbetar vi utifrån ett stigmatiseringsmedvetet perspektiv, vilket handlar om att förstå vilka mekanismer som skapar, upprätthåller eller förstärker stigmatisering och anpassa sin hjälp utifrån de insikterna.

2. Personlig utveckling

Genom att exempelvis känna till våra styrkor och det vi är mindre bra på, kan vi göra mer medvetna val och därmed öka möjligheterna för oss att påverka vårt liv och vår omvärld i en positiv riktning. Därför lägger vi, utöver individens professionella utveckling, även fokus på individens personliga utveckling.

3. Mångfald i ledarskapsteamet

Att leda en internationell välgörenhetsorganisation är ett komplext uppdrag med många ansvarsområden. För att klara uppdraget och nå framgång, lägger Globala Pedagoger därför stort fokus på mångfald i organisationens ledning och styrelse utifrån förhållningssättet: Det är svårt att bli insatt om man själv inte har blivit utsatt. Läs mer om vårt ledarskapsteam.

4. Ömsesidigt beroende

Vi är självständiga men ändå sammanlänkade och därmed också beroende av varandra för att kunna skapa en bättre värld. Därför har vi som förhållningssätt att utöver att stärka utsatta människors förmåga att själva kunna hitta vägen till ett sundare och självständigare liv, ska vi också värna om fördelarna med ett samhälle där människor är ömsesidigt beroende av varandra.

Följande fyra punkter gör oss annorlunda

Det finns 1000-tals välgörenhetsorganisationer som du kan välja att stödja – vi förstår att det ibland kan vara svårt att skilja dem åt men det finns skillnader – följande fyra punkter särskiljer oss:

Vår vision

Vår vision är en värld med goda uppväxt- och levnadsvillkor för alla, en värld där alla har möjlighet att kunna skapa bestående positiva förändringar i sina liv och det samhälle de lever i.

Våra kärnvärden

Utgångspunkten för att nå våra mål sker genom våra kärnvärden: Glädje, Respekt, Professionalism, Kompetens, Samverkan, Helhetssyn, Tillförsikt, Mod och Delaktighet.

Vår vision hjälper oss att inte glömma varför vi finns och våra kärnvärden fungerar som en kompass som hjälper oss att styra vår organisation i rätt riktning så att vi kan nå uppsatta mål och lyckas med vårt uppdrag..

Våra kärnvärden

Utgångspunkten för att nå våra mål sker genom våra kärnvärden: Glädje, Respekt, Professionalism, Kompetens, Samverkan, Helhetssyn, Tillförsikt, Mod och Delaktighet.

Vår vision hjälper oss att inte glömma varför vi finns och våra kärnvärden fungerar som en kompass som hjälper oss att styra vår organisation i rätt riktning så att vi kan nå uppsatta mål och lyckas med vårt uppdrag.

Vår bakgrund och vårt team

Lär känna oss

Läs mer om vår historia, grundaren och Globala Pedagoger-teamet.

TRÄFFA TEAMET

Gå med i teamet

Tillsammans gör vi det möjligt för fler barn att upptäcka sina styrkor och att inse sin potential.

SÅ KOMMER DU IGÅNG

Lär känna oss

Läs mer om vår historia, grundaren och Globala Pedagoger-teamet.

TRÄFFA TEAMET

Gå med i teamet

Tillsammans gör vi det möjligt för fler barn att upptäcka sina styrkor och att inse sin potential.

SÅ KOMMER DU IGÅNG