Vårt arbete – fokus på bestående positiva förändringar

För oss är det viktigt att vårt arbete bidrar till att skapa bestående positiva förändringar, därför lägger vi fokus på utvecklingsprogram som inte bara ger utsatta människor och samhällen hjälp för stunden utan också verktygen de behöver för att själva kunna övervinna sina svårigheter långsiktigt. Detta arbete görs i Sverige och utomlands på bland annat följande sätt:

I Sverige består arbetet av att:

– Underlätta för nyanlända att ta del av aktiviteter och sammanhang som bygger upp deras nätverk samt stärker deras kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället.

– Stödja utsatta barn och unga, särskilt nyanlända, i deras skolgång så att de kan klara måluppfyllelsen i grund- och gymnasieskolan.

– Stärka nyanlända föräldrar i deras föräldraroll så att de kan möta sin familjs behov när det exempelvis kommer till frågor gällande deras rättigheter, skyldigheter och möjligheter i Sverige.

– Utbilda samt sprida kunskap till offentliga organisationer och olika aktörer inom civilsamhället som arbetar med barn och unga i riskzon gällande hur relevant hjälp kan ges till målgruppen för att stärka deras förmåga att kunna hantera de svårigheter och utmaningar de ställs inför, exempelvis svårigheter med att nå kunskapsmålen i skolan, arbetslöshet och sociala utmaningar såsom samspelssvårigheter.

Se pågående arbete Sverige

Utomlands består arbetet av följande:

– Se till att fler barn som saknar tillgång till utbildning kan gå i skolan genom vår egen grundskola och andra grundskolor.

– Ge våra lärare den kunskap och de materiella resurser de behöver för att kunna stödja våra elever i deras akademiska lärande och personliga utveckling.

– Skapa yrkesutbildningar inom exempelvis hantverk och jordbruk.

– Förebygga vattenrelaterade sjukdomar genom att öka tillgången till rent och säkert dricksvatten samt att erbjuda kunskap i sanitet och grundläggande hygienrutiner.

Se pågående arbete utomlands

Vårt arbete – fokus på bestående positiva förändringar

För oss är det viktigt att vårt arbete bidrar till att skapa bestående positiva förändringar, därför lägger vi fokus på utvecklingsprogram som inte bara ger utsatta människor och samhällen hjälp för stunden utan också verktygen de behöver för att själva kunna övervinna sina svårigheter långsiktigt. Detta arbete görs i Sverige och utomlands på bland annat följande sätt:

I Sverige består arbetet av att:

– Underlätta för nyanlända att ta del av aktiviteter och sammanhang som bygger upp deras nätverk samt stärker deras kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället.

– Stödja utsatta barn och unga, särskilt nyanlända, i deras skolgång så att de kan klara måluppfyllelsen i grund- och gymnasieskolan.

– Stärka nyanlända föräldrar i deras föräldraroll så att de kan möta sin familjs behov när det exempelvis kommer till frågor gällande deras rättigheter, skyldigheter och möjligheter i Sverige.

– Utbilda samt sprida kunskap till offentliga organisationer och olika aktörer inom civilsamhället som arbetar med barn och unga i riskzon gällande hur relevant hjälp kan ges till målgruppen för att stärka deras förmåga att kunna hantera de svårigheter och utmaningar de ställs inför, exempelvis svårigheter med att nå kunskapsmålen i skolan, arbetslöshet och sociala utmaningar såsom samspelssvårigheter.

Se pågående arbete Sverige

Utomlands består arbetet av följande:

– Se till att fler barn som saknar tillgång till utbildning kan gå i skolan genom vår egen grundskola och andra grundskolor.

– Ge våra lärare den kunskap och de materiella resurser de behöver för att kunna stödja våra elever i deras akademiska lärande och personliga utveckling.

– Skapa yrkesutbildningar inom exempelvis hantverk och jordbruk med särskild fokus på flickor och kvinnor samt personer med fysisk funktionsnedsättning.

– Förebygga vattenrelaterade sjukdomar genom att öka tillgången till rent och säkert dricksvatten samt att erbjuda kunskap i sanitet och grundläggande hygienrutiner.

– Värna om miljön genom att bland annat öka lantbrukares kunskaper inom hållbart jordbrukande.

Se pågående arbete utomlands

Stöd vårt arbete

Välkommen att bli en del av vårt förändringsarbete där vi tillsammans, organisationer och privatpersoner, samverkar för att skapa förutsättningar till fler bestående positiva förändringar i Sverige och utomlands.

SE OLIKA SÄTT ATT BIDRA

Mer om oss och hur vi arbetar

Klicka här för att läsa mer om oss och det som kännetecknar vår organisation.

Klicka här för att läsa mer om hur vi arbetar för att klara våra uppdrag och styra mot vår vision.

Frågor och synpunkter

Har du frågor eller synpunkter gällande vårt arbete? Hör gärna av dig till organisationskontoret.
E-post: info@globalapedagoger.se